Verstrikt in regels

Verhalen uit de praktijk

Met welke wetten heeft de professional in het sociaal domein te maken in de dagelijkse praktijk? En wat zijn de mogelijkheden om van sommige wetten af te wijken? Veel wetten in het sociaal domein kennen hardheidsclausules die uitzonderingen, en dus maatwerk, mogelijk maken.

Het programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens heeft onlangs een boekje gepubliceerd met 9 verhalen uit de dagelijkse praktijk van de maatwerkprofessional. Een publicatie waarin het programma in een inkijkje geeft in de dagelijkse realiteit van professionals in het veld; ook zij raken verstrikt in onze wondere web van wetten, regels en instanties. Het programma werkt aan een beter begaanbaar pad voor hen.