Storytelling voor het sociaal domein

  • Wees betrokken bij bijzondere gebeurtenissen

Maak als inwoner, professional, manager of bestuurder aan elkaar met persoonlijke verhalen en voorbeelden duidelijk waar het om gaat de omvorming (transformatie) binnen het sociaal domein.

Het vertellen van verhalen helpt om verandering in processen op gang te brengen. Maak duidelijk waar het om gaat bij multi-probleem gezinnen, bij de kracht van preventie, een bescheiden laagdrempelig netwerk, betrokkenheid van professionals. Geef jouw uitdaging, jouw werk naam en identiteit. Breng het gevoel, het succes of  de worsteling over. Laat zien dat sociale structuren altijd met elkaar verbonden zijn.

Wil je jouw verhaal delen? Stuur het dan naar De kracht van het alledaagse.

Toelichting

Ongeveer 90% van de Nederlandse gemeenten werkt met sociale wijkteams. Nu de in 2015 met de decentralisatie van Wmo, Jeugdhulp en Participatie gestarte transitie een feit is, buigen gemeenten, professionals en inwoners zich over de volgende uitdaging in het proces: de transformatie. uitdagingen…Er zijn veel uitdagingen. Want hoewel veel gemeentelijke visies op het sociaal domein anders suggereren, is de afstemming tussen beleid en uitvoering blijvend aandachtspunt. (Vermeende) schotten in wet- en regelgeving en systemen maken het ons nog (te) vaak lastig om bij een concrete situatie passende oplossingen te realiseren.

Een sociaal werker moet bijvoorbeeld kunnen ingrijpen als een gezin met schulden en een huurachterstand het huis dreigt te worden uitgezet. Dat zou de problemen alleen maar vergroten.Werken met een bredere geldstroom is dan een noodzakelijke voorwaarde voor maatwerk en integrale ondersteuning; met zo min mogelijk bureaucratische drukte.

Sociale teams zijn in veel gemeenten een belangrijk instrument – want ‘verkeerstoren’ – bij de ondersteuning voor inwoners. Daarmee hebben gemeenten een beweging in gang gezet die de transformatie tot een succes kan maken. Om dat succes daadwerkelijk voor elkaar te krijgen is meer nodig. De professionals in de praktijk ervaren namelijk dagelijks dat de systeemwereld en de alledaagse werkelijkheid heel verschillende werelden zijn. Bij het verwoed proberen oplossingen nabij te bedenken voor “moeilijke’ uitdagingen, ontstaat vaker het gevoel ‘Ben ik nou gek?” Een inspirerend middel daarbij is het elkaar bieden van spiegels en vensters. Dit kan het beste door elkaar mee te nemen in het eigen verhaal.

Iedereen heeft zijn eigen verhaal. De inwoners over hoe zij het dagelijks beleven. De professional, manager of bestuurder over hoe hij of zijn in zijn werk of positie zit.

Het delen van die ervaringen en de betekenis daarvan zijn waardevolle instrumentjes waarmee we zin en verklaring kunnen geven aan wat wij doen.

Storytelling is niet alleen het maken van een verhaal. Het is ook een interactieve interventie bij veranderingen. Met een verhaal kun je mensen vervoeren en verandering bereiken. Het maakt visies, belemmeringen en kansen concreet en brengt mensen zo in actie of creëert draagvlak voor een gewenste afwijking van de regel.

  • Peter Paul J. Doodkorte, is als senior adviseur verbonden aan Vondel & Nassau, een landelijk werkend adviesbureau voor sociaal domein en overheden.